Aanvragen

Criteria en aanvragen

Het TAQA Cultuurfonds sponsort culturele initiatieven in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals.

Het TAQA Cultuurfonds hanteert de volgende definitie van cultuur:

–    alle uitingen van kunst en/of wetenschap;
–    alle activiteiten gericht op de sfeer en de tradities/gewoonten van de gemeenschap;
–    alle activiteiten die mensen een spiegel voorhouden (ontroeren) en mensen aanzetten tot reflectie, waardoor gemeenschappen van mensen elkaar beter gaan begrijpen en zich meer met elkaar gaan verbinden.

Het gaat bij het TAQA Cultuurfonds dus om culturele uitingen die gedragen worden door en gericht zijn op de lokale gemeenschap in Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer.

Het TAQA Cultuurfonds ondersteunt géén sportactiviteiten. Ook ondersteunt het fonds geen organisaties met een religieus, politiek of militaristisch karakter.

Hier vindt u de selectiecriteria van het TAQA Cultuurfonds

Zet bijlagen bij voorkeur in 1 document en vermeld bij aanvragen altijd het aantal meegestuurde bijlagen (maximaal 4 inclusief een kopie bankafschrift). Let op: bijlagen alleen in PDF!

Aanvrager (rechtspersoon) *

K.v.k-nummer aanvrager *

Contactpersoon *

Telefoon *

Email *

Website

Bankrekeningnummer *

Doel van de instelling *

Naam van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd *

Hoogte gevraagde bijdrage *

Toelichting aanvraag *

Bestand(en) toevoegen
(max. 3 bestanden, max. grootte 5 Mb, alléén PDF)

Geef in het bijgevoegde document(en) een heldere uiteenzetting over de aard van uw activiteit, de doelgroep, het verwachte bereik, een begroting met daarin de kosten en inkomsten uit andere subsidies/sponsoring, de reden waarom u het TAQA Cultuurfonds heeft benaderd en het belang voor de lokale gemeenschap. Aanvragen zonder begroting worden niet in behandeling genomen. Instellingen die eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het TAQA Cultuurfonds moeten daarvan een financiële verantwoording indienen alvorens een nieuwe aanvraag te kunnen doen.

Bankafschrift toevoegen (max. grootte 5 Mb, alléén PDF)

Het meesturen van een kopie bankafschrift in PDF is verplicht. Alleen de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer moeten duidelijk zichtbaar zijn.

    Zingvaart


    Vier het Leven