Subsidie aanvragen

De subsidieronde voor het jaar 2024 is geopend. U kunt voorstellen voor financiële steun indienen via het onderstaande aanvraagformulier. De sluitingsdatum voor subsidieaanvragen is maandag 18 december 2023 om 12.00 uur.

Voor het verkrijgen van subsidie van het TAQA Cultuurfonds gelden selectiecriteria. Let op: deze criteria zijn recent gewijzigd. Leest u deze goed door om een goede aanvraag te kunnen maken.  

 

Geef in uw aanvraag een heldere uiteenzetting over de aard van uw activiteit, de doelgroep, het verwachte bereik, een begroting met daarin de kosten en inkomsten uit andere subsidies/sponsoring, de reden waarom u het TAQA Cultuurfonds heeft benaderd en het belang voor de lokale gemeenschap. Zet bijlagen bij voorkeur in 1 PDF document en vermeld bij aanvragen altijd het aantal meegestuurde bijlagen (maximaal 4 inclusief een kopie bankafschrift). Let op: bijlagen alleen in PDF!

Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Instellingen die eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het TAQA Cultuurfonds moeten daarvan een financiële verantwoording indienen alvorens een nieuwe aanvraag te kunnen doen.

Initiatieven die drie achtereenvolgende jaren subsidie hebben ontvangen, kunnen in het vierde jaar geen beroep op steun doen. Dit mag in het vijfde jaar weer.

Wanneer u een aanvraagformulier heeft ingediend, ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van uw aanvraag. Heeft u problemen met het verzenden van het aanvraagformulier of heeft u na twee weken geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met Polleke Peeters, secretaris van het fonds op 06 43 84 16 23. 

 

 Als u op de hoogte wilt blijven van aankomende subsidierondes, dan kunt u zich via het formulier onderaan deze pagina inschrijven voor updates van het TAQA Cultuurfonds.

Aanvraagformulier


Geef in uw aanvraag een heldere uiteenzetting over de aard van uw activiteit, de doelgroep, het verwachte bereik, een begroting met daarin de kosten en inkomsten uit andere subsidies/sponsoring, de reden waarom u het TAQA Cultuurfonds heeft benaderd en het belang voor de lokale gemeenschap.

Zet bijlagen (alleen in PDF!) bij voorkeur in 1 document en vermeld bij aanvragen altijd het aantal meegestuurde bijlagen (max. 4 inclusief een kopie bankafschrift).

De volgende (verplichte) bijlagen zijn bijgevoegd bij mijn subsidieaanvraag

Op de hoogte blijven? Vul uw e-mailadres hieronder in!