Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 gesloten

De aanvraagperiode voor bijdragen uit het TAQA Cultuurfonds voor 2017  is gesloten. Tot en met 18 december 2016 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten en onder leiding staat van Hans Maarten Parigger. De toekenningen worden in februari bekend gemaakt.

Vorig jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 128 aanvragen waarvan er 53 geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. In Alkmaar ontvingen in 2016 onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar, muziekfestival  Popup en de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon een bijdrage. In Bergen ondersteunde het TAQA Cultuurfonds tien aanvragen van onder meer onder meer Shantykoor de Zaalneelde en de Stichting Bachcantate Bergen en de Kunst10daagse, uit Heiloo werden aanvragen van Muziekvereniging Eensgezindheid en Music Meeting Heiloo beloond en in Schermer is geld gegaan naar de restauratie het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

    Zingvaart


    Vier het Leven