Organisatie

Het TAQA Cultuurfonds is een stichting die wordt gefinancierd door TAQA en partners. De stichting heeft een bestuur en een adviesraad, waarin vertegenwoordigers zitten uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer.

De adviesraad adviseert het bestuur welke aanvragen worden gehonoreerd met een sponsorbijdrage. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over het beleid van de stichting en de voorwaarden voor financiële ondersteuning door het TAQA Cultuurfonds.

Samenstelling bestuur en adviesraad

Het bestuur van het TAQA Cultuurfonds is als volgt samengesteld:

René Zwanepol (voorzitter)
Hanneke de Vries (secretaris/penningmeester)

Voorzitter en woordvoerder van de adviesraad is Hans Maarten Parigger, namens Alkmaar.

De adviesraad bestaat verder uit Mary Franken (Heiloo), André Piël (Schermer) en
Tillie van der Poel (Bergen).

Statuten van het TAQA Cultuurfonds

Meer over TAQA

TAQA Energy B.V. maakt deel uit van de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), een innovatief en toekomstgericht energiebedrijf dat wereldwijd investeert in de exploratie en productie van olie en gas, electriciteitscentrales, het ontzilten van zeewater en gasopslag.TAQA heeft wereldwijd 2800 werknemers en is buiten Nederland onder meer gevestigd in Abu Dhabi, Aberdeen en Calgary. In Nederland heeft TAQA Energy kantoren in Den Haag en Alkmaar. Bij TAQA in Nederland werken in totaal ongeveer 200 mensen.

Naar de website van TAQA in Nederland

    Zingvaart


    Vier het Leven