Nieuws

Steun voor kunst en cultuur in de regio Alkmaar

28 januari 2019

Vierenveertig culturele initiatieven krijgen dit jaar subsidie van het TAQA Cultuur Fonds (TCF). In totaal stelt het fonds een ton beschikbaar aan een breed scala van culturele initiatieven zoals muziek, theater, cultureel erfgoed en kunst.

Het TCF sponsort dit jaar alweer voor de negende keer een breed scala aan culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar. Bij toekenning van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken.

“Het TAQA Cultuur Fonds wil een rijk en veelzijdig cultuuraanbod stimuleren omdat dit bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat”, zegt bestuursvoorzitter René Zwanepol van het TCF. “We zijn verheugd om te zien dat het fonds na bijna tien jaar een vaste plek heeft ingenomen in het culturele landschap van Alkmaar en omstreken. We hebben veel meer aanvragen gekregen dan we konden honoreren.”

Het TCF is een initiatief van energiebedrijf TAQA en zijn partners. De initiatieven die in 2019 ondersteund worden zijn:

St.Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn, Schermer
Kamerkoor Sine Nomine, Alkmaar
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concert, Alkmaar 
Muziektheatergezelschap Scala, Alkmaar 
Stichting “Het Plein”, Schermer
Stichting Kunst-Zin Heiloo, Heiloo
Accordeonvereniging Vita Nova Alkmaar, Alkmaar
Stichting SBS Jazz, Alkmaar
Heilooër Operette Vereniging, Heiloo
Alkmaarse Oratorium Vereniging, Alkmaar
Vereniging Podium onder de Toren, Schermer
Stichting De Groene Zwaan, Alkmaar
Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours, Alkmaar
Musicalvereniging Den Hanswijckers, Bergen
Timeless Vocaal, Alkmaar
Stichting Cultuurplatform Schermer, Schermer 
Stichting Alkmaars Prachtkoor, Alkmaar
Stichting White Cube, regionaal
Toonkunstkoor Alkmaar, Alkmaar
Stichting Monument Witte Kerk Heiloo, Heiloo
Stichting CFA, Alkmaar
Stichting Raadhuis Grootschermer, Schermer
Gondelvaartvereniging Koedijk, Alkmaar
Vrienden van Husk, Bergen
Stichting de Buitenkans, Heiloo
Stichting Kaeskoppenstad, Alkmaar
Stichting Het Kleinste Huisje van Schermerhorn, Schermer
Theaterbende Heiloo, Heiloo
Stichting Orgelzaal C. Booy, Alkmaar
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp, regionaal
Stichting Karavaan Exceptionel, Bergen
De Kunst10Daagse Bergen/Bergen aan Zee, Bergen
SCWK, Heiloo
Koorvereniging Bergen, Bergen
Stichting Cultuurpark De Hout, Alkmaar
Stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, Alkmaar
Stichting Kranenburgh, Bergen
Stichting KUUB, Alkmaar
Oratoriumkoor Heiloo, Heiloo
Alkmaarsche IJsclub, Alkmaar
Stichting Holland Music Session & Festival, Heiloo
Stichting Tg Goed Gezelschap, Bergen
Stichting Woodlands, Bergen
Stichting Cartouche, Alkmaar 

Subsidieronde 2019 TAQA Cultuurfonds van start

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de 2019 subsidieronde is verstreken. Er worden geen nieuwe aanvragen meer geaccepteerd.

Vanaf maandag 3 september 2018 verwelkomt het TAQA Cultuurfonds wederom nieuwe subsidieaanvragen. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds voor het kalenderjaar 2019.

Via het TAQA Cultuurfonds wil energiebedrijf TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo want een rijk en veelzijdig cultuuraanbod draagt bij aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken.

Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen.

Let op: aanvragen voor instellingen die drie keer achtereenvolgend voor eenzelfde initiatief zijn gehonoreerd kunnen slechts in bijzondere gevallen worden gehonoreerd. Aanvragen voor sportclubs en –evenementen en aanvragen van instellingen die eerder wel subsidie hebben ontvangen maar achteraf geen eindverslag en financiële verantwoording hebben overlegd, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Begin 2019 maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven ondersteuning zullen ontvangen.

In 2018 werden 45 projecten gesteund door het TAQA Cultuurfonds variërend van initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst en het behoud van cultuurhistorische monumenten.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met donderdag 13 december 2018, 18.00 uur.

TAQA ondersteunt 45 culturele initiatieven in 2018

Januari 2018– Dit jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 114 aanvragen. Een onafhankelijke adviescommissie van vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan) onder voorzitterschap van Hans Maarten Parigger maakte de uiteindelijke selectie. Met als resultaat 45 gehonoreerde aanvragen met toekenningen die uiteenlopen van 500 tot 5000 euro.

Via het TAQA Cultuurfonds sponsort TAQA met zijn partners dit jaar voor de achtste keer alweer een breed scala aan culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken.

Net als in voorgaande jaren, kwamen de meeste aanvragen dit jaar uit Alkmaar: 61. Het TAQA Cultuurfonds ondersteunt 22 projecten met maar liefst 49.000 euro. Zo kan het MidWinterfeest in Graft-de Rijp rekenen op € 5000,- vanwege de brede doelgroep en de enorme inzet van vrijwilligers. Vanwege de belangrijke functie voor de regio wordt het Big band festival Alkmaar gesubsidieerd met 1500 en wordt de Balletschool Attitude met haar uitvoering ‘The sound of Ballet’ondersteund met 3000 euro. Lees meer »

Aanvraagperiode TAQA Cultuurfonds 2018 gesloten

De aanvraagperiode voor bijdragen uit het TAQA Cultuurfonds voor 2018 is gesloten.
Tot en met 15 december 2017, 18.00 uur konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit de gemeenten Bergen, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten en onder leiding staat van Hans Maarten Parigger.

Begin februari 2018 maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

Vorig jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 116 aanvragen waarvan er 49 zijn gehonoreerd, met toekenningen uiteenlopend van 500 tot 5000 euro.In Alkmaar ontvingen in 2017 onder meer JUST SING van de Stichting Pop Educatie en De Hout op Stelten van Stichting Cultuurpark De Hout een bijdrage. In Bergen ondersteunde het TAQA Cultuurfonds onder meer het KinderMuziekFestival van Stichting Samba Salad en het Basecamp Theater tijdens de Kunst10daagse. Uit Heiloo werden onder andere aanvragen voor Willibrordus draait door en de Music Meeting Heiloo beloond.

TAQA steekt voor achtste keer energie in cultuur

augustus 2017 – Met de start van het aanvraagseizoen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds stopt TAQA dit jaar voor de achtste keer energie in cultuur. Alleen culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds. Het aanvraagseizoen 2018  loopt dit jaar van 1 september tot en met 15 december, 18.00 uur.

Via het TAQA Cultuurfonds wil TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. In haar zevenjarig bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Afgelopen jaar dienden 116  instellingen een sponsorverzoek in waarvan er 49 zijn gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds ondersteunt 49 projecten in 2017

januari 2017 – Uit het grote en vooral constante aantal aanvragen dat het TAQA Cultuurfonds jaarlijks krijgt, dit jaar 116, blijkt dat het fonds inmiddels niet meer valt weg te denken uit het landschap van cultuurondersteuners.  Een onafhankelijke adviescommissie van vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan)  onder voorzitterschap van Hans Maarten Parigger wikte, woog en beoordeelde. Met als resultaat 49 gehonoreerde aanvragen met toekenningen die uiteenlopen van 500 tot 5000 euro.

Via het TAQA Cultuurfonds sponsort TAQA met zijn partners dit jaar voor de zesde keer alweer een breed scala aan hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat het fonds wil bereiken.

Lees meer »

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 gesloten

De aanvraagperiode voor bijdragen uit het TAQA Cultuurfonds voor 2017  is gesloten. Tot en met 18 december 2016 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten en onder leiding staat van Hans Maarten Parigger. De toekenningen worden in februari bekend gemaakt.

Vorig jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 128 aanvragen waarvan er 53 geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. In Alkmaar ontvingen in 2016 onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar, muziekfestival  Popup en de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon een bijdrage. In Bergen ondersteunde het TAQA Cultuurfonds tien aanvragen van onder meer onder meer Shantykoor de Zaalneelde en de Stichting Bachcantate Bergen en de Kunst10daagse, uit Heiloo werden aanvragen van Muziekvereniging Eensgezindheid en Music Meeting Heiloo beloond en in Schermer is geld gegaan naar de restauratie het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 vanaf 1 september geopend

Vanaf 1 september 2016 is het weer mogelijk aanvragen te doen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds voor het jaar 2017. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds.

In het zesjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Voor 2016 dienden bijna 130 instellingen een sponsorverzoek in waarvan ongeveer een derde is gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan). Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

Vorig jaar ging er geld naar onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar,  muziekfestival  Popup in Alkmaar, de Heilooër Operette Vereniging, Music Meeting Heiloo en de restauratie van het Zwarte Kerkje in Zuid-Schermer, het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

‘TAQA sponsort alleen culturele initiatieven. Om teleurstelling te voorkomen wijs ik er graag op dat sportevenementen en -clubs dus niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit cultuurfonds, ’ stelt Parigger nadrukkelijk. Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen. Deze zijn hier terug te vinden.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met zondag 18 december 2016, 24.00 uur.

Begin volgend jaar maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

Jubilerend TAQA Cultuurfonds ondersteunt 53 projecten in 2016

Maar liefst 128 aanvragen voor een subsidie kreeg het TAQA Cultuurfonds dit jaar binnen, uit de meest uiteenlopende hoeken. En dat betekent dat het TAQA Cultuurfonds na vijf jaar niet alleen een brede bekendheid geniet, maar ook in een grote behoefte voorziet.

Omdat TAQA er van overtuigd is dat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat, ondersteunt het met zijn partners via het TAQA Cultuurfonds jaarlijks diverse hoogwaardige culturele activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar.

De meeste aanvragen kwamen dit jaar uit Alkmaar: 72. Niet verwonderlijk dus dat in daar ook de meeste toekenningen te vinden zijn. Er werden 32 aanvragen gehonoreerd waaronder een initiatief van ondernemersvereniging WBA om een Walk of History door het centrum van Alkmaar te organiseren. Andere gelukkigen zijn muziekfestival  Popup in Alkmaar, de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon en Circus DaDa.

Lees meer »

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2016 gesloten

Het aanvraagseizoen voor het TAQA Cultuurfonds is gesloten. Tot en met 15 december 2015 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds. En daar is ook dit jaar weer royaal gebruik van gemaakt. Naar verwachting worden de toekenningen begin februari 2016 bekend gemaakt.

In het vijfjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Waren er vijf jaar geleden nog 59 aanvragen, dit jaar zijn dat er bijna 130 uit de drie gemeenten (de gemeente Schermer is samengegaan met de gemeente Alkmaar). Ongeveer een derde van de aanvragen werd in de afgelopen gehonoreerd, waarbij bedragen tussen de 500 en 8500 euro zijn uitgekeerd.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten. Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

De commissie slaagde er het afgelopen jaar in om tal van grote en kleine interessante activiteiten te ondersteunen, zoals de viering van 450 jaar Berger- en Egmondermeer, museum en beeldentuin Nic Jonk uit Grootschermer, Music Meeting Heiloo en een Muziekmatiné in de Grote Kerk in Alkmaar van de Stichting Vier het Leven.

    Zingvaart


    Vier het Leven