Posts Tagged ‘2019’

Subsidieronde 2019 TAQA Cultuurfonds van start

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de 2019 subsidieronde is verstreken. Er worden geen nieuwe aanvragen meer geaccepteerd.

Vanaf maandag 3 september 2018 verwelkomt het TAQA Cultuurfonds wederom nieuwe subsidieaanvragen. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds voor het kalenderjaar 2019.

Via het TAQA Cultuurfonds wil energiebedrijf TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo want een rijk en veelzijdig cultuuraanbod draagt bij aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken.

Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen.

Let op: aanvragen voor instellingen die drie keer achtereenvolgend voor eenzelfde initiatief zijn gehonoreerd kunnen slechts in bijzondere gevallen worden gehonoreerd. Aanvragen voor sportclubs en –evenementen en aanvragen van instellingen die eerder wel subsidie hebben ontvangen maar achteraf geen eindverslag en financiële verantwoording hebben overlegd, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Begin 2019 maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven ondersteuning zullen ontvangen.

In 2018 werden 45 projecten gesteund door het TAQA Cultuurfonds variërend van initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst en het behoud van cultuurhistorische monumenten.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met donderdag 13 december 2018, 18.00 uur.

    Zingvaart


    Vier het Leven