TAQA steekt voor achtste keer energie in cultuur

augustus 2017 – Met de start van het aanvraagseizoen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds stopt TAQA dit jaar voor de achtste keer energie in cultuur. Alleen culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds. Het aanvraagseizoen 2018  loopt dit jaar van 1 september tot en met 15 december, 18.00 uur.

Via het TAQA Cultuurfonds wil TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. In haar zevenjarig bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Afgelopen jaar dienden 116  instellingen een sponsorverzoek in waarvan er 49 zijn gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Onafhankelijke adviescommissie
In de toekenning is altijd -en zal ook dit jaar- rekening worden gehouden met een goede verdeling van subsidie over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat het fonds wil bereiken. Toewijzing vindt plaats door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit Bergen, Alkmaar en Heiloo (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan). Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

Criteria en (wel of niet) aanvragen
Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen. De toetsingscriteria zijn hier (PDF) te vinden.

Let op: aanvragen voor instellingen die drie keer achtereenvolgend voor eenzelfde initiatief zijn gehonoreerd kunnen slechts in bijzondere gevallen worden gehonoreerd. Aanvragen voor sportclubs en –evenementen en aanvragen van instellingen die eerder wel subsidie hebben ontvangen maar achteraf  geen eindverslag en financiële verantwoording  hebben overlegd, komen niet voor subsidie in aanmerking

Aanvragen kunnen hier worden ingediend.

Begin februari 2018 maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.chtste

    Zingvaart


    Vier het Leven