Subsidieronde 2020 nu geopend

Vanaf maandag 2 september 2019 verwelkomt het TAQA Cultuurfonds wederom nieuwe subsidieaanvragen. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds voor het kalenderjaar 2020.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met donderdag 12 december 2019, 18.00 uur.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken.

Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan een aantal criteria voldoen.

Let op: aanvragen voor instellingen die drie keer achtereenvolgend voor eenzelfde initiatief zijn gehonoreerd kunnen slechts in bijzondere gevallen worden gehonoreerd. Aanvragen voor sportclubs en –evenementen en aanvragen van instellingen die eerder wel subsidie hebben ontvangen maar achteraf geen eindverslag en financiële verantwoording hebben overlegd, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Begin 2020 maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven ondersteuning zullen ontvangen. 

Via het TAQA Cultuurfonds wil energiebedrijf TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo want een rijk en veelzijdig cultuuraanbod draagt bij aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat.

    Zingvaart


    Vier het Leven