Nieuws

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds in vijf jaar tijd bijna verdriedubbeld

Dat het TAQA Cultuurfonds een steeds grotere naamsbekendheid geniet en in een groeiende behoefte voorziet blijkt uit de sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds uit de gemeenten Alkmaar (inclusief Schermer), Bergen en Heiloo.

In de vijf jaar dat het TAQA Cultuurfonds nu bestaat is het aantal aanvragen van 59 in het eerste jaar (2011) gestegen naar respectievelijk 148 aanvragen voor het jaar 2015. Van deze 148 aanvragen zijn 49 aanvragen gehonoreerd. Zij ontvangen een financiële bijdragen voor het bewerkstelligen van onder andere de Schermer Maaldag, de operette ”La Belle Helene”, 15 jaar Shantykoor de Zaalneelden en het 13e Jaargang Lindegrachtconcerten. Voor de overige culturele activiteiten zie onderstaand.

De focus van het TAQA Cultuurfonds is het sponsoren van diverse culturele initiatieven; dit kan variëren van amateurkunst tot het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2015 kwamen uit verschillende culturele hoeken: theater, muziek, fotografie, beeldende kunst en dans.

Lees meer »

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds stijgt snel

Het TAQA Cultuurfonds krijgt steeds meer aanvragen voor bijdragen aan culturele activiteiten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. ‘Daaruit blijkt dat het fonds een steeds grotere bekendheid krijgt en in een behoefte voorziet,’ aldus Jan Willem van Hoogstraten, managing director van TAQA in Nederland.

In het vierde jaar van zijn bestaan kreeg het TAQA Cultuurfonds 119 aanvragen; bijna een derde meer dan in 2013, toen er 90 aanvragen waren. De eerste twee jaar, 2012 en 2011, waren dat er respectievelijk 63 en 59. Van de aanvragen voor 2014 zijn er in totaal 42 gehonoreerd.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort diverse soorten culturele initiatieven; dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2014 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum: theater, muziek, cultureel erfgoed en andere cultuurvormen, zoals fotografie, beeldende kunst en dans.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds honoreert 42 aanvragen

Mei 2013 – Het TAQA Cultuurfonds heeft 42 aanvragen gehonoreerd voor sponsoring van culturele activiteiten in 2013. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de concerten in de Witte Kerk in Heiloo.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateur kunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden door en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

De aanvragen voor een bijdrage in 2013 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de lokale samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie helemaal overgenomen. Eind dit jaar kan opnieuw een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het jaar 2014.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds honoreert 36 aanvragen

februari 2012 – Het TAQA Cultuurfonds heeft 36 aanvragen voor sponsoring van culturele activiteiten in 2012 (deels) gehonoreerd. Het aantal aanvragen oversteeg ruimschoots de verwachtingen; in totaal zijn 62 aanvragen gedaan voor sponsoring van culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar, sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de Witte Kerk concerten in Heiloo.

Vorig jaar heeft TAQA de sponsoring geformaliseerd in het TAQA Cultuurfonds. Dit fonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-) professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

Het bestuur van het TAQA Cultuurfonds is over de toekenning van de aanvragen geadviseerd door een onafhankelijk adviescommissie. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke vertegenwoordigers uit de samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie onverkort overgenomen.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds honoreert 30 aanvragen

maart 2011 – Het TAQA Cultuurfonds heeft 30 aanvragen voor sponsoring van culturele activiteiten (deels) gehonoreerd. Het aantal aanvragen oversteeg ruimschoots de verwachtingen, in totaal zijn 59 aanvragen gedaan voor sponsoring van culturele initiatieven in de regio Alkmaar.

Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar, sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Een bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de Witte Kerk concerten in Heiloo .

Sinds kort heeft TAQA de sponsoring geformaliseerd in het TAQA Cultuurfonds. Dit fonds sponsort culturele initiatieven in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de betreffende gemeenten.

Lees meer »

    Zingvaart


    Vier het Leven