Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 vanaf 1 september geopend

Vanaf 1 september 2016 is het weer mogelijk aanvragen te doen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds voor het jaar 2017. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds.

In het zesjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Voor 2016 dienden bijna 130 instellingen een sponsorverzoek in waarvan ongeveer een derde is gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan). Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

Vorig jaar ging er geld naar onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar,  muziekfestival  Popup in Alkmaar, de Heilooër Operette Vereniging, Music Meeting Heiloo en de restauratie van het Zwarte Kerkje in Zuid-Schermer, het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

‘TAQA sponsort alleen culturele initiatieven. Om teleurstelling te voorkomen wijs ik er graag op dat sportevenementen en -clubs dus niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit cultuurfonds, ’ stelt Parigger nadrukkelijk. Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen. Deze zijn hier terug te vinden.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met zondag 18 december 2016, 24.00 uur.

Begin volgend jaar maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

    Zingvaart


    Vier het Leven