Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds stijgt snel

Het TAQA Cultuurfonds krijgt steeds meer aanvragen voor bijdragen aan culturele activiteiten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. ‘Daaruit blijkt dat het fonds een steeds grotere bekendheid krijgt en in een behoefte voorziet,’ aldus Jan Willem van Hoogstraten, managing director van TAQA in Nederland.

In het vierde jaar van zijn bestaan kreeg het TAQA Cultuurfonds 119 aanvragen; bijna een derde meer dan in 2013, toen er 90 aanvragen waren. De eerste twee jaar, 2012 en 2011, waren dat er respectievelijk 63 en 59. Van de aanvragen voor 2014 zijn er in totaal 42 gehonoreerd.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort diverse soorten culturele initiatieven; dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2014 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum: theater, muziek, cultureel erfgoed en andere cultuurvormen, zoals fotografie, beeldende kunst en dans.

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag houdt het bestuur van de stichting TAQA Cultuurfonds rekening met een goede verdeling over de vier gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat ze willen bereiken.

Een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van Hans-Maarten Parigger adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Het bestuur heeft het advies van de commissie opnieuw geheel overgenomen.

Vanaf najaar 2014 start het nieuwe inschrijfseizoen en kan een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het jaar 2015.

De onderstaande projecten krijgen in 2014 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Accordeonvereniging Alkmaar Vita Nova – Workshop en uitvoering ter gelegenheid van 65jarig jubileum van de vereniging: € 1.500
Vereniging Het Bergens Koor – Jubileumconcert: € 1.000
Dichtersgilde Alkmaar – Verlies Van Lief (reizende tentoonstelling): € 2.500
Van Reenenschool – De Kunstkoets: € 3.000
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten – Organisatie 3 klassieke Lindegrachtconcerten: € 3.750
Stichting CFA – Big Band Festival 2014: € 1.500
Toneelvereniging Falkland – 90 jarig jubileum Falkland toneel: € 2.500
Theatergroep Horizon Horizonproducties – Musical Tommy: € 1.000
Oratoriumkoor Heiloo (Rooms Katholieke Zangvereniging ”Nieuw Leven”) – Weihnachtsoratoriumdecember 2014: € 2.500
Stichting Taptoe Alkmaar – Jeugd Taptoe Alkmaar 2014: € 2.000
Stichting Jazz Bergen – Jazz & Sail 2014: € 2.500
Stichting Sinuet – Music Meeting Heiloo 2014: € 2.500
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria – Music 4 U jeugdmuziek workshops: € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar – Zomer in de Mare 2014: € 2.000
Toonkunstkoor Alkmaar – Concert 23 mei 2014: € 2.500
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn – Familieweekends: € 2.000
Stichting Vrienden van de Beun – Toneelvoorstelling ”Lastige Liefde”: € 2.500
Stichting Element/productiehuis Siberische Bruiloft – BrugTheaterFestival Alkmaar 2014: € 2.000
Stichting Theaterwerkplaats Bergen – Theatervoorstellingen voor kinderen- en jongerengroep: € 1.750
Heilooër Operettevereniging HOV – Uitvoering van de operette Les Cloches de Corneville: € 2.000
Podium Onder de Toren – Subsidie/bijdrage voor 8 voorstellingen: € 1.500
Stichting Dentro – Dance Exposed – Can you dance a landscape?: € 2.000
Stichting Binnenstebuiten – Alkmaars Eigenste Festival 2014: € 2.000
Stichting Alkmaars PrachtKoor – Dubbelkerstconcert 2014:   € 500
Operettegezelschap ODEON – ”La fille de Madame Angot” van Charles Lecocq: € 2.000
Stichting White Cube – Kunstboulevard 2014: € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar – Project ’SSST’: € 2.000
Artiance, Centrum voor de Kunsten – Interactieve schoolvoorstellingen ‘Wat doe jij?’: € 4.000
Stichting Jeugdcultuurfonds Alkmaar – Alkmaar’s Got Talent: € 2.500
Stichting ter behartiging van de belangen van het Trompetter Korps Alkmaar – Sambafestival Alkmaar 2014: € 1.500
Stichting Kaeskoppenstad – Kaeskoppenstad 2014: € 2.500
8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet”  – Viering Alkmaar Ontzet op en rond 8 oktober: € 1.500
Stichting Kunstgetij – Concerten Vredeskerkje Bergen aan Zee in kader van ’Duinland’: € 1.500
MZV Lamoraal van Egmont –  Jubileumjaar 2014 110 jaar: € 1.000
Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland – Festival Karavaan: € 5.000
Stichting Breaking the Waves – Breaking the Waves festival 2014: € 2.500
Stichting Popeducatie Alkmaar – Popup: € 2.500
Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp – Midwinterfeest 2014: € 4.000
One More Voice – Aankoop van nieuwe muziek: € 500
Kranenburgh – Inspiratie: € 5.000
Stichting Woodlands – Foodlands / Woodlands Festival: € 5.000
SBSJazz – Jazztival ’14: € 2.000

    Zingvaart


    Vier het Leven