Nieuws

TAQA steekt voor zevende keer energie in cultuur

augustus 2017 – Met de start van het aanvraagseizoen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds stopt TAQA dit jaar voor de zevende keer energie in cultuur. Alleen culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds. Het aanvraagseizoen 2018  loopt dit jaar van 1 september tot en met 15 december, 18.00 uur.

Via het TAQA Cultuurfonds wil TAQA met zijn partners bijdragen aan een breed scala van hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Alkmaar en Heiloo omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. In haar zevenjarig bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Afgelopen jaar dienden 116  instellingen een sponsorverzoek in waarvan er 49 zijn gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds ondersteunt 49 projecten in 2017

januari 2017 – Uit het grote en vooral constante aantal aanvragen dat het TAQA Cultuurfonds jaarlijks krijgt, dit jaar 116, blijkt dat het fonds inmiddels niet meer valt weg te denken uit het landschap van cultuurondersteuners.  Een onafhankelijke adviescommissie van vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan)  onder voorzitterschap van Hans Maarten Parigger wikte, woog en beoordeelde. Met als resultaat 49 gehonoreerde aanvragen met toekenningen die uiteenlopen van 500 tot 5000 euro.

Via het TAQA Cultuurfonds sponsort TAQA met zijn partners dit jaar voor de zesde keer alweer een breed scala aan hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat het fonds wil bereiken.

Lees meer »

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 gesloten

De aanvraagperiode voor bijdragen uit het TAQA Cultuurfonds voor 2017  is gesloten. Tot en met 18 december 2016 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten en onder leiding staat van Hans Maarten Parigger. De toekenningen worden in februari bekend gemaakt.

Vorig jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 128 aanvragen waarvan er 53 geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. In Alkmaar ontvingen in 2016 onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar, muziekfestival  Popup en de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon een bijdrage. In Bergen ondersteunde het TAQA Cultuurfonds tien aanvragen van onder meer onder meer Shantykoor de Zaalneelde en de Stichting Bachcantate Bergen en de Kunst10daagse, uit Heiloo werden aanvragen van Muziekvereniging Eensgezindheid en Music Meeting Heiloo beloond en in Schermer is geld gegaan naar de restauratie het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 vanaf 1 september geopend

Vanaf 1 september 2016 is het weer mogelijk aanvragen te doen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds voor het jaar 2017. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds.

In het zesjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Voor 2016 dienden bijna 130 instellingen een sponsorverzoek in waarvan ongeveer een derde is gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan). Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

Vorig jaar ging er geld naar onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar,  muziekfestival  Popup in Alkmaar, de Heilooër Operette Vereniging, Music Meeting Heiloo en de restauratie van het Zwarte Kerkje in Zuid-Schermer, het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

‘TAQA sponsort alleen culturele initiatieven. Om teleurstelling te voorkomen wijs ik er graag op dat sportevenementen en -clubs dus niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit cultuurfonds, ’ stelt Parigger nadrukkelijk. Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen. Deze zijn hier terug te vinden.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met zondag 18 december 2016, 24.00 uur.

Begin volgend jaar maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

Jubilerend TAQA Cultuurfonds ondersteunt 53 projecten in 2016

Maar liefst 128 aanvragen voor een subsidie kreeg het TAQA Cultuurfonds dit jaar binnen, uit de meest uiteenlopende hoeken. En dat betekent dat het TAQA Cultuurfonds na vijf jaar niet alleen een brede bekendheid geniet, maar ook in een grote behoefte voorziet.

Omdat TAQA er van overtuigd is dat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat, ondersteunt het met zijn partners via het TAQA Cultuurfonds jaarlijks diverse hoogwaardige culturele activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar.

De meeste aanvragen kwamen dit jaar uit Alkmaar: 72. Niet verwonderlijk dus dat in daar ook de meeste toekenningen te vinden zijn. Er werden 32 aanvragen gehonoreerd waaronder een initiatief van ondernemersvereniging WBA om een Walk of History door het centrum van Alkmaar te organiseren. Andere gelukkigen zijn muziekfestival  Popup in Alkmaar, de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon en Circus DaDa.

Lees meer »

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2016 gesloten

Het aanvraagseizoen voor het TAQA Cultuurfonds is gesloten. Tot en met 15 december 2015 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds. En daar is ook dit jaar weer royaal gebruik van gemaakt. Naar verwachting worden de toekenningen begin februari 2016 bekend gemaakt.

In het vijfjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Waren er vijf jaar geleden nog 59 aanvragen, dit jaar zijn dat er bijna 130 uit de drie gemeenten (de gemeente Schermer is samengegaan met de gemeente Alkmaar). Ongeveer een derde van de aanvragen werd in de afgelopen gehonoreerd, waarbij bedragen tussen de 500 en 8500 euro zijn uitgekeerd.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten. Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

De commissie slaagde er het afgelopen jaar in om tal van grote en kleine interessante activiteiten te ondersteunen, zoals de viering van 450 jaar Berger- en Egmondermeer, museum en beeldentuin Nic Jonk uit Grootschermer, Music Meeting Heiloo en een Muziekmatiné in de Grote Kerk in Alkmaar van de Stichting Vier het Leven.

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds in vijf jaar tijd bijna verdriedubbeld

Dat het TAQA Cultuurfonds een steeds grotere naamsbekendheid geniet en in een groeiende behoefte voorziet blijkt uit de sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds uit de gemeenten Alkmaar (inclusief Schermer), Bergen en Heiloo.

In de vijf jaar dat het TAQA Cultuurfonds nu bestaat is het aantal aanvragen van 59 in het eerste jaar (2011) gestegen naar respectievelijk 148 aanvragen voor het jaar 2015. Van deze 148 aanvragen zijn 49 aanvragen gehonoreerd. Zij ontvangen een financiële bijdragen voor het bewerkstelligen van onder andere de Schermer Maaldag, de operette ”La Belle Helene”, 15 jaar Shantykoor de Zaalneelden en het 13e Jaargang Lindegrachtconcerten. Voor de overige culturele activiteiten zie onderstaand.

De focus van het TAQA Cultuurfonds is het sponsoren van diverse culturele initiatieven; dit kan variëren van amateurkunst tot het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2015 kwamen uit verschillende culturele hoeken: theater, muziek, fotografie, beeldende kunst en dans.

Lees meer »

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds stijgt snel

Het TAQA Cultuurfonds krijgt steeds meer aanvragen voor bijdragen aan culturele activiteiten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. ‘Daaruit blijkt dat het fonds een steeds grotere bekendheid krijgt en in een behoefte voorziet,’ aldus Jan Willem van Hoogstraten, managing director van TAQA in Nederland.

In het vierde jaar van zijn bestaan kreeg het TAQA Cultuurfonds 119 aanvragen; bijna een derde meer dan in 2013, toen er 90 aanvragen waren. De eerste twee jaar, 2012 en 2011, waren dat er respectievelijk 63 en 59. Van de aanvragen voor 2014 zijn er in totaal 42 gehonoreerd.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort diverse soorten culturele initiatieven; dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2014 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum: theater, muziek, cultureel erfgoed en andere cultuurvormen, zoals fotografie, beeldende kunst en dans.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds honoreert 42 aanvragen

Mei 2013 – Het TAQA Cultuurfonds heeft 42 aanvragen gehonoreerd voor sponsoring van culturele activiteiten in 2013. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de concerten in de Witte Kerk in Heiloo.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateur kunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden door en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

De aanvragen voor een bijdrage in 2013 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de lokale samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie helemaal overgenomen. Eind dit jaar kan opnieuw een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het jaar 2014.

Lees meer »

TAQA Cultuurfonds honoreert 36 aanvragen

februari 2012 – Het TAQA Cultuurfonds heeft 36 aanvragen voor sponsoring van culturele activiteiten in 2012 (deels) gehonoreerd. Het aantal aanvragen oversteeg ruimschoots de verwachtingen; in totaal zijn 62 aanvragen gedaan voor sponsoring van culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar, sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de Witte Kerk concerten in Heiloo.

Vorig jaar heeft TAQA de sponsoring geformaliseerd in het TAQA Cultuurfonds. Dit fonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-) professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

Het bestuur van het TAQA Cultuurfonds is over de toekenning van de aanvragen geadviseerd door een onafhankelijk adviescommissie. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke vertegenwoordigers uit de samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie onverkort overgenomen.

Lees meer »

    Zingvaart


    Vier het Leven