Nieuws

TAQA Cultuurfonds ondersteunt 49 projecten in 2017

Uit het grote en vooral constante aantal aanvragen dat het TAQA Cultuurfonds jaarlijks krijgt, dit jaar 116, blijkt dat het fonds inmiddels niet meer valt weg te denken uit het landschap van cultuurondersteuners.  Een onafhankelijke adviescommissie van vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan)  onder voorzitterschap van Hans Maarten Parigger wikte, woog en beoordeelde. Met als resultaat 49 gehonoreerde aanvragen met toekenningen die uiteenlopen van 500 tot 5000 euro.

Via het TAQA Cultuurfonds sponsort TAQA met zijn partners dit jaar voor de zesde keer alweer een breed scala aan hoogwaardige culturele initiatieven in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar omdat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat het fonds wil bereiken.

Net als in voorgaande jaren, kwamen de meeste aanvragen dit jaar  uit Alkmaar: 50. Het aantal toekenning aan projecten uit Alkmaar ligt echter een stuk lager, al zijn deze projecten wel ruim bedeeld. Het TAQA Cultuurfonds ondersteunt 22 projecten met maar liefst 44.000 euro. Zo kan het Orgel Festival Holland 2017 rekenen op € 3500,-  vanwege de mondiale uitstraling van het evenement en krijgt de breed door vrijwilligers gedragen Theatergroep Horizon een bijdrage van € 1500,- voor het uitvoeren van Chess, de musical.

Uit Bergen kwamen 26 aanvragen, 9 daarvan mogen 21.000 euro verdelen. De Stichting Kunstenaars Centrum Bergen krijgt 4000 euro voor de viering van hun 70-jariug jubileum, het Kindermuziekfestival Bergen wordt met 3000 euro gesponsord en Stichting Tg Goed Gezelschap krijgt 5000 euro voor hun nieuwe locatietheatervoorstelling  Bleekneusjes die in 2018 zelfs op Oerol zal worden opgevoerd.

Heiloo was ook dit jaar weer goed voor het grootste aantal succesvolle aanvragen en daarmee verantwoordelijk voor de –verhoudingsgewijs- grootste hap uit het fonds. Gelukkigen zijn onder meer  de Stichting Monument Witte kerk Heiloo, de Musical Footloose van musicalvereniging de Hanswijckers en Willibrordus Draait Draait Door: het inmiddels jaarlijks terugkerende festival op het monumentale landgoed Willibrordus om dit prachtige en historische terrein bekender uit de relatieve anonimitieit te halen.

Uit Schermer zijn 3 van de 7 aanvragen gehonoreerd  waaronder die van de Stichting het Kleinste Huisje van Schermerhorn voor de aanschaf van een elektrische buitenboordmotor om fluisterend door de natura 2000-wateren te kunnen varen. Daarnaast heeft het TAQA Cultuurfonds de aanvragen van  5 regionale projecten toegekend waaronder de Kinderkaravaan.

Onderstaande projecten krijgen in 2017 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Aanvrager Naam activiteit Toekenning
Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours Orgel Festival Holland 2017 € 3.500
Stichting “Het Plein” Sluisconcert € 1.500
Stichting Kunst-Zin Heiloo Kunstparade Heiloo 2017 € 2.000
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten 15e serie Lindegrachtconcerten in 2017 € 4.000
Shantykoor De Zaalneelden Festival voor koren € 1.000
Stichting Vrienden van Balletschool Attitude Different Attitudes € 1.000
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar Sluijters, Gestel en Kelder. Reconstructie van de verzameling Selderbeek. € 2.500
Stichting Monument Witte Kerk Heiloo Afstudeerconcerten muziekschool € 1.000
Stichting Vrienden van de Beun Toneelvoorstellingen seizoen 2016 – 2017 € 3.000
Toneelvereniging Nut en Genoegen, Driehuizen Jubileumvoorstelling toneelvereniging 160 jaar € 1.000
Stichting SBS Jazz Jazztival 2017 € 1.000
Stichting Kunstenaars Centrum Bergen KCB 70 jaar Autonoom € 4.000
Musicalvereniging de Hanswijckers Musical Footloose € 1.000
Stichting Kaeskoppenstad Kaeskoppenstad in de Klas € 4.000
Stichting Het Kleinste Huisje van Schermerhorn duurzaam educatief varen Natura 2000 € 1.000
stichting Apollo quality time in Heiloo € 1.000
Stichting Samba Salad KinderMuziekFestival Bergen € 3.000
Toneelvereniging Kunst naar Kracht Oterleek Activiteiten toneelseizoen 2016-2017 € 500
Vereniging koor sWing Organiseren kerstconcert samen met de Muziekschool € 500
voor MMH door Stichting Sinuet Music Meeting Heiloo 2017/Muzikale Verbeelding € 2.500
Podium onder de Toren 35 jarig Jubileum Podium onder de Toren € 2.500
Stichting Spelekind Voorstellingen 2017 ‘Midzomernachtsdroom’ en ‘Alice in Wonderland’en jubileumvoorstelling i.v.m. 5-jarig bestaan. € 1.500
Stichting Karavaan Exceptionel Kinderkaravaan € 3.000
Stichting Raadhuis Grootschermer i.o. Exposities en openingshandeling € 2.500
Volkskerstzang Alkmaar (Stichting ARK) Volkskerstzang Alkmaar 2017 € 500
Musicalschool Mille Stelle De nieuwe produktie “Super, de Musical” € 2.500
Theatergroep Horizon CHESS de musical € 1.500
Toonkunstkoor Alkmaar Concert 19 mei 2017 € 2.500
Stichting Holland Music Session & Festival Educatie, Klassieke muziek voor en door Jongeren € 2.500
Stichting KUUB Festival KUUB € 2.500
Stichting Buro Permanent Tijdelijk Driedaagse Alkmaarse Dichtkunst in combinatie met theater, dans, audio en schilderkunst met als inspiratie J.J. Slauerhoff en Alkmaarse Zeeschilder e.o. € 1.500
Stichting Taptoe Alkmaar Taptoe Alkmaar € 2.500
Stichting Artiance CLASSIC@DEHOUT € 2.000
AYC afdeling kunstrijden Twee theatervoorstellingen op het ijs € 1.000
Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk  (SCWK) programmering 2017 € 3.500
Stichting Pop Educatie Alkmaar JUST SING 2017 € 2.500
Muziektheater Gezelschap Scala Musical Little Shop of Horrors € 1.500
Stichting Cartouche te De Rijp Ondersteuningsbijdrage. € 1.500
Stichting Willibrordus Draait Door Willibrordus Draait Door € 5.000
Stichting Cultuurpark De Hout De Hout op Stelten € 2.000
Stichting Nieuw Geesterhage Programmering van landelijke voorstellingen in het Theater Koningsduyn. € 2.000
Stichting DaaD Witte Wieven € 2.000
Basecamp theater van de ziel Basecamp Theater tijdens Bergen Kunst10daagse 2017 € 2.000
STICHTING DE VIER GEBROEDERS Zomer aan de Roosloot 2017 € 1.500
Stichting Drietien (Koel 310) Kleine stad/Grote stad € 1.500
Stichting Tg Goed Gezelschap Bleekneusjes € 5.000
Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Festival Historisch Vervoer “Langs de Bello Lijn” € 1.500
Muziekvereniging Lamoraal van Egmont Lazy Sunday Concert € 500
Kamerkoor Sine Nomine Alkmaar Concert 26 maart 2017 Laurentiuskerk € 500

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 gesloten

De aanvraagperiode voor bijdragen uit het TAQA Cultuurfonds voor 2017  is gesloten. Tot en met 18 december 2016 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten en onder leiding staat van Hans Maarten Parigger. De toekenningen worden in februari bekend gemaakt.

Vorig jaar ontving het TAQA Cultuurfonds 128 aanvragen waarvan er 53 geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. In Alkmaar ontvingen in 2016 onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar, muziekfestival  Popup en de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon een bijdrage. In Bergen ondersteunde het TAQA Cultuurfonds tien aanvragen van onder meer onder meer Shantykoor de Zaalneelde en de Stichting Bachcantate Bergen en de Kunst10daagse, uit Heiloo werden aanvragen van Muziekvereniging Eensgezindheid en Music Meeting Heiloo beloond en in Schermer is geld gegaan naar de restauratie het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2017 vanaf 1 september geopend

Vanaf 1 september 2016 is het weer mogelijk aanvragen te doen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds voor het jaar 2017. Culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar kunnen een beroep doen op het fonds.

In het zesjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Voor 2016 dienden bijna 130 instellingen een sponsorverzoek in waarvan ongeveer een derde is gehonoreerd. De toegekende bedragen lagen tussen de 500 en 4000 euro.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten (Schermer en Alkmaar zijn in 2015 samengegaan). Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

Vorig jaar ging er geld naar onder meer de Walk of History door het centrum van Alkmaar,  muziekfestival  Popup in Alkmaar, de Heilooër Operette Vereniging, Music Meeting Heiloo en de restauratie van het Zwarte Kerkje in Zuid-Schermer, het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

‘TAQA sponsort alleen culturele initiatieven. Om teleurstelling te voorkomen wijs ik er graag op dat sportevenementen en -clubs dus niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit cultuurfonds, ’ stelt Parigger nadrukkelijk. Om voor een honorering in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag aan aantal criteria voldoen. Deze zijn hier terug te vinden.

Aanvragen kunnen hier worden ingediend tot en met zondag 18 december 2016, 24.00 uur.

Begin volgend jaar maakt TAQA bekend welke projecten en initiatieven voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.

Jubilerend TAQA Cultuurfonds ondersteunt 53 projecten in 2016

Maar liefst 128 aanvragen voor een subsidie kreeg het TAQA Cultuurfonds dit jaar binnen, uit de meest uiteenlopende hoeken. En dat betekent dat het TAQA Cultuurfonds na vijf jaar niet alleen een brede bekendheid geniet, maar ook in een grote behoefte voorziet.

Omdat TAQA er van overtuigd is dat een rijk en veelzijdig cultuuraanbod bijdraagt aan een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat, ondersteunt het met zijn partners via het TAQA Cultuurfonds jaarlijks diverse hoogwaardige culturele activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar.

De meeste aanvragen kwamen dit jaar uit Alkmaar: 72. Niet verwonderlijk dus dat in daar ook de meeste toekenningen te vinden zijn. Er werden 32 aanvragen gehonoreerd waaronder een initiatief van ondernemersvereniging WBA om een Walk of History door het centrum van Alkmaar te organiseren. Andere gelukkigen zijn muziekfestival  Popup in Alkmaar, de musical Ciske de Rat van Theatergroep Horizon en Circus DaDa.

Uit Bergen kwamen 27 aanvragen waarvan er 10 een subsidie krijgen. Dat zijn  onder meer Shantykoor de Zaalneelden, Stichting Bachcantate Bergen en de Kunst10daagse.  Het grootste aantal succesvolle aanvragen komt naar verhouding uit Heiloo waar maar liefst 8 van 10 aanvragen de steun van de jury kregen. Dat zijn onder meer Muziekvereniging Eensgezindheid, de Heilooër Operette Vereniging en Music Meeting Heiloo.

Uit Schermer kwamen acht aanvragen waarvan de helft is gehonoreerd. Een bijzonder project dat daar komend jaar steun van het TAQA Cultuufonds ontvangt, is de restauratie van het Zwarte Kerkje in Zuid-Schermer, het laatst overgebleven  stolpkerkje  van Nederland.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort een breed scala aan culturele initiatieven waarbij rekening wordt gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat het fonds wil bereiken. Een onafhankelijke adviescommissie van vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en de voormalige gemeente Schermer die onder voorzitterschap staat van Hans Maarten Parigger adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Het bestuur heeft het advies van de commissie ongewijzigd overgenomen.

De onderstaande projecten krijgen in 2016 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Aanvrager Activiteit Toekenning
Stichting Monument Witte Kerk Heiloo Afstudeerconcerten muziekschool € 1.000
WBA (ondernemersvereniging centrum alkmaar) Walk Of History € 2.500
Stichting Lindegrachtconcerten Lindegrachtconcerten € 4.000
Shantykoor de Zaalneelden Festival voor koren € 1.000
sWing Optreden met 4 andere koren voor Heiloo en omstreken. € 500
Balletschool Attitude The Sound of Ballet € 1.000
Stichting SBS Jazz Jazztival 2016 € 1.000
Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk Opvoering muziekstuk ‘Oude Wind & Harde noten’ € 1.000
Stichting “Het Plein” Sluisconcert € 1.500
Stichting Alkmaars PrachtKoor Dubbelkerstconcert 2016 € 500
Stichting Kunstenaarscentrum Bergen Grafiekgroep Bergen 40 jaar € 2.000
Timeless Vocaal 25-jarig jubileum € 500
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar Tentoonstelling Gerrit Willem van Blaaderen € 3.000
Stichting Bachcantate Bergen Activiteitenplan 2016 € 1.000
Stichting Sinuet Music Meeting Heiloo 2016 € 2.000
Heilooër Operette Vereniging Eine Nacht in Venedig, operette van Johann Strauss jr. € 2.000
Stichting ARK/Volkskerstzang Volkskerstzang 2016 € 500
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn Heropening Grote Kerk Schermerhorn € 3.000
Operettegezelschap ODEON Operette ‘La Périchole’ van Jacques Offenbach € 1.000
Stchting Carillon de Rijp Het gieten van een klok € 4.000
Theatergroep Horizon Ciske de Rat de Musical € 2.000
Stichting Behoud GAS!Fabriek Behoud 100 jaar GAS!Fabriek € 2.500
Stichting Vrienden van de Beun Voorstellingen van beroepsartiesten in het theater De Beun in Heiloo € 2.000
Stichting Collecties museum en beeldentuin Nic Jonk Concerten in het museum € 1.500
Muziekvereniging Eensgezindheid Het verzorgen van muzieklessen in een opstaporkest € 1.000
stichting Kaeskoppenstad Kaeskoppenstad 2016 € 2.000
Stichting Popeducatie Alkmaar Popup € 2.500
Toneelvereniging Kunst naar Kracht Activiteiten toneelseizoen 2015-2016 € 500
Alkmaarse Oratorium Vereniging concert Matthäus Passion op zaterdag 19 maart 2016 € 1.000
Stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar AIA-Jaarprogramma 2016 € 2.500
stichting vrienden cultuurkoepel heiloo en stichting de buitenkans Willibrordus Draait Door € 3.500
Podium onder de Toren 8 voorstellingen € 2.000
Muziektheatergezelschap Scala Scala speelt Bad Girls voor Exodushuis Alkmaar € 1.000
Toonkunstkoor Alkmaar Concert 3 juni 2016 € 2.500
Musicaltheaterschool “Mille Stelle” Voorstelling ‘Snoep, De Musical’ € 2.000
Stichting Holland Music Session & Festival Openbare masterclasses voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs € 2.500
Harmonie DSV Warmenhuizen Project ‘Opera Straal’ € 2.000
St. Cultuurbevordering Witte Kerk Heiloo programmering 2016 € 3.500
8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” Viering Alkmaar Ontzet 8 oktober € 1.500
Stichting Karavaan Exceptionel Ver licht Alkmaar € 3.000
Stichting De Kunst10daagse Bergen – Bergen aan Zee Lichtkunstinstallatie en inleiding € 4.000
Stichting CFA Alkmaar Big Band Festival 11e editie november 2016 € 1.500
Stichting Cartouche te De Rijp Jubileum 10 jaar voorstellingen € 2.000
Stichting KUUB Organisatie van een amateurkunstfestival in de regio Alkmaar € 2.000
Stichting Het Zwarte Kerkje (Zuid-Schermer) Restauratie van het laatste stolpkerkje in Nederland € 2.500
Stichting Basecamp theater van de ziel Basecamp theatertent voor de Bergen Kunst10daagse € 2.500
Stichting Cinebergen ‘Dansen op de Vulkaan’ – een film-educatieproject voor jongeren van middelbare scholen in de regio Bergen en Alkmaar € 1.500
Stichting Samba Salad Kindermuziekfestival Bergen € 2.500
Stichting Trompetterkorps Alkmaar Gala avond t.b.v. het 50-jarig bestaan € 1.000
Stichting 5 mei comité ALKMAAR Kunst met elkaar € 1.000
Stichting Drietien (Koel 310) Artists Unite € 1.000
Bibliotheek Kennemerwaard Dag en Dauw € 2.000
Stichting DaaD Circus DaDa € 2.500

 

Aanvraagseizoen TAQA Cultuurfonds 2016 gesloten

Het aanvraagseizoen voor het TAQA Cultuurfonds is gesloten. Tot en met 15 december 2015 konden culturele instellingen, amateurs en (semi)professionals uit Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar een beroep doen op het fonds. En daar is ook dit jaar weer royaal gebruik van gemaakt. Naar verwachting worden de toekenningen begin februari 2016 bekend gemaakt.

In het vijfjarige bestaan is het TAQA Cultuurfonds steeds bekender geworden in de regio. Waren er vijf jaar geleden nog 59 aanvragen, dit jaar zijn dat er bijna 130 uit de drie gemeenten (de gemeente Schermer is samengegaan met de gemeente Alkmaar). Ongeveer een derde van de aanvragen werd in de afgelopen gehonoreerd, waarbij bedragen tussen de 500 en 8500 euro zijn uitgekeerd.

De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie gemeenten. Voorzitter van de commissie is Hans Maarten Parigger.

De commissie slaagde er het afgelopen jaar in om tal van grote en kleine interessante activiteiten te ondersteunen, zoals de viering van 450 jaar Berger- en Egmondermeer, museum en beeldentuin Nic Jonk uit Grootschermer, Music Meeting Heiloo en een Muziekmatiné in de Grote Kerk in Alkmaar van de Stichting Vier het Leven.

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds in vijf jaar tijd bijna verdriedubbeld

Dat het TAQA Cultuurfonds een steeds grotere naamsbekendheid geniet en in een groeiende behoefte voorziet blijkt uit de sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen voor subsidie uit het TAQA Cultuurfonds uit de gemeenten Alkmaar (inclusief Schermer), Bergen en Heiloo.

In de vijf jaar dat het TAQA Cultuurfonds nu bestaat is het aantal aanvragen van 59 in het eerste jaar (2011) gestegen naar respectievelijk 148 aanvragen voor het jaar 2015. Van deze 148 aanvragen zijn 49 aanvragen gehonoreerd. Zij ontvangen een financiële bijdragen voor het bewerkstelligen van onder andere de Schermer Maaldag, de operette ”La Belle Helene”, 15 jaar Shantykoor de Zaalneelden en het 13e Jaargang Lindegrachtconcerten. Voor de overige culturele activiteiten zie onderstaand.

De focus van het TAQA Cultuurfonds is het sponsoren van diverse culturele initiatieven; dit kan variëren van amateurkunst tot het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2015 kwamen uit verschillende culturele hoeken: theater, muziek, fotografie, beeldende kunst en dans.

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag houdt het bestuur van de stichting TAQA Cultuurfonds rekening met een goede verdeling over de drie gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat ze willen bereiken.

Een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van Hans Maarten Parigger adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en de voormalige gemeente Schermer. Het bestuur heeft het advies van de commissie opnieuw geheel overgenomen.

Toekenningen

De onderstaande projecten krijgen in 2015 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Aanvrager Naam activiteit Toekenning
Stichting Superstar Theaterproducties Rockopera Jesus Christ Superstar € 5.000
Tadam! Wereldmuziekkorenfestival jubileumjaar 2015 € 1.000
Werkgroep Museumgemaal Wilhelmina 20-jarig bestaan Museumgemaal Wilhelmina € 1.000
Stichting Cartouche Bijdrage programma cultureel seizoen 2015 € 1.500
St. Cultuurbevordering Witte Kerk Heiloo Concerten Witte Kerk Heiloo € 3.500
Stichting GuldenVliesLindegrachtConcerten 13e Jaargang Lindegrachtconcerten € 5.000
Alkmaarse Oratorium Vereniging Najaarsconcert 21 november 2015 Die Jahreszeiten van Joseph Haydn € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar Zomer in De Mare € 2.500
Stichting Berger- en Egmondermeer 450 jaar Festiviteiten BEM 450 jaar in 2015 € 8.500
Stichting Sinuet Music Meeting Heiloo 2015/Willibrordus € 1.500
Historische Vereniging Oud Heiloo Jubileumnummer 40-jarig bestaan vereniging € 500
Shantykoor de Zaalneelden Festival 15-jarig bestaan € 500
Heilooer Operette Vereniging HOV Uitvoering operette ”La Belle Helene” € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar Concert Canto Ostinato € 2.000
Stichting Vier het Leven Jubileummatinee Grote Kerk Alkmaar 2015 € 1.500
8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” Viering Alkmaar Ontzet 8 oktober € 1.500
Stichting Kunst van het Delen Openbare tentoonstelling Kunst van het Delen € 750
Stichting Het Plein Sluisconcert € 1.500
Toneelvereniging Falkland Voorstellingen seizoen 2015 € 1.500
Stichting Alkmaars PrachtKoor Dubbelkerstconcert 2015 € 500
Stichting Dentro BRAVO Festival € 1.500
Papaver Improvisatietheater 25-jarig jubileum € 500
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn Drie concerten; Satie, Blues & Gospel, orgel € 1.500
Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours Orgel Festival Holland 2015 € 2.500
Schermer Molens Stichting Schermermaaldag € 1.500
Stichting Apollo Apollo Zomeracademie Heiloo € 3.000
Stichting Popeducatie Alkmaar Pop-up € 3.000
Toonkunstkoor Alkmaar Concert 29 mei 2015 € 1.500
Stichting Life 072 Voyage, Voyage € 1.500
Gemengd koor One More Voice Jubileumconcert 25-jarig bestaan € 750
Cultuurcompagnie Noord-Holland Familieprogramma in Alkmaar € 3.000
Stichting Vrienden van de Beun Seizoen 2015-2016 diverse voorstellingen in Theater De Beun. € 1.000
Stichting Daad Beeldend theaterproductie B&B € 2.000
Cultuurmakelaar regio Alkmaar Culturele e-bike route € 2.500
Bibliotheek Kennemerwaard De Eeuw van de Middenstanders € 1.000
Timeless Vocaal Twee-jaarlijks concert € 500
Stichting Snaak ”M” € 3.000
Stichting Muziek in de Ruinekerk Kamermuziekfestival € 500
Stichting Element BrugTheaterFestival € 2.000
Stichting Nieuw Kranenburgh Poezieweek Bergen € 5.000
Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo Willibrord Draait Door € 2.500
Stichting Cinebergen Filmeducatieproject voor jongeren van middelbare scholen in de regio Bergen en Alkmaar € 1.000
Stichting Breaking the Waves Breaking the Waves festival 2015 € 2.500
Heilooer – Harmonieorkest Caecilia 90 jaar jubileumconcerten € 1.000
Stichting ter behartiging van de belangen van het Trompetter Korps Alkmaar Sambafestival Alkmaar 2015 € 1.500
Stichting Podium Victorie Seizoensfestivals 2015 € 1.500
Kunstgetij Cultuurkoepel Heiloo € 2.500
Stichting Alkmaarse Raad van Kerken Volkskerstzang Alkmaar 2015 € 500
Stichting CFA Alkmaar Big Band Festival 2015 € 1.500

Aantal aanvragen TAQA Cultuurfonds stijgt snel

Het TAQA Cultuurfonds krijgt steeds meer aanvragen voor bijdragen aan culturele activiteiten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. ‘Daaruit blijkt dat het fonds een steeds grotere bekendheid krijgt en in een behoefte voorziet,’ aldus Jan Willem van Hoogstraten, managing director van TAQA in Nederland.

In het vierde jaar van zijn bestaan kreeg het TAQA Cultuurfonds 119 aanvragen; bijna een derde meer dan in 2013, toen er 90 aanvragen waren. De eerste twee jaar, 2012 en 2011, waren dat er respectievelijk 63 en 59. Van de aanvragen voor 2014 zijn er in totaal 42 gehonoreerd.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort diverse soorten culturele initiatieven; dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. De aanvragen voor een bijdrage in 2014 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum: theater, muziek, cultureel erfgoed en andere cultuurvormen, zoals fotografie, beeldende kunst en dans.

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag houdt het bestuur van de stichting TAQA Cultuurfonds rekening met een goede verdeling over de vier gemeenten, de verschillende cultuurvormen en het publiek dat ze willen bereiken.

Een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van Hans-Maarten Parigger adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Het bestuur heeft het advies van de commissie opnieuw geheel overgenomen.

Vanaf najaar 2014 start het nieuwe inschrijfseizoen en kan een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het jaar 2015.

De onderstaande projecten krijgen in 2014 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Accordeonvereniging Alkmaar Vita Nova – Workshop en uitvoering ter gelegenheid van 65jarig jubileum van de vereniging: € 1.500
Vereniging Het Bergens Koor – Jubileumconcert: € 1.000
Dichtersgilde Alkmaar – Verlies Van Lief (reizende tentoonstelling): € 2.500
Van Reenenschool – De Kunstkoets: € 3.000
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten – Organisatie 3 klassieke Lindegrachtconcerten: € 3.750
Stichting CFA – Big Band Festival 2014: € 1.500
Toneelvereniging Falkland – 90 jarig jubileum Falkland toneel: € 2.500
Theatergroep Horizon Horizonproducties – Musical Tommy: € 1.000
Oratoriumkoor Heiloo (Rooms Katholieke Zangvereniging ”Nieuw Leven”) – Weihnachtsoratoriumdecember 2014: € 2.500
Stichting Taptoe Alkmaar – Jeugd Taptoe Alkmaar 2014: € 2.000
Stichting Jazz Bergen – Jazz & Sail 2014: € 2.500
Stichting Sinuet – Music Meeting Heiloo 2014: € 2.500
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria – Music 4 U jeugdmuziek workshops: € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar – Zomer in de Mare 2014: € 2.000
Toonkunstkoor Alkmaar – Concert 23 mei 2014: € 2.500
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn – Familieweekends: € 2.000
Stichting Vrienden van de Beun – Toneelvoorstelling ”Lastige Liefde”: € 2.500
Stichting Element/productiehuis Siberische Bruiloft – BrugTheaterFestival Alkmaar 2014: € 2.000
Stichting Theaterwerkplaats Bergen – Theatervoorstellingen voor kinderen- en jongerengroep: € 1.750
Heilooër Operettevereniging HOV – Uitvoering van de operette Les Cloches de Corneville: € 2.000
Podium Onder de Toren – Subsidie/bijdrage voor 8 voorstellingen: € 1.500
Stichting Dentro – Dance Exposed – Can you dance a landscape?: € 2.000
Stichting Binnenstebuiten – Alkmaars Eigenste Festival 2014: € 2.000
Stichting Alkmaars PrachtKoor – Dubbelkerstconcert 2014:   € 500
Operettegezelschap ODEON – ”La fille de Madame Angot” van Charles Lecocq: € 2.000
Stichting White Cube – Kunstboulevard 2014: € 1.500
Stichting Culturele Projecten Alkmaar – Project ’SSST’: € 2.000
Artiance, Centrum voor de Kunsten – Interactieve schoolvoorstellingen ‘Wat doe jij?’: € 4.000
Stichting Jeugdcultuurfonds Alkmaar – Alkmaar’s Got Talent: € 2.500
Stichting ter behartiging van de belangen van het Trompetter Korps Alkmaar – Sambafestival Alkmaar 2014: € 1.500
Stichting Kaeskoppenstad – Kaeskoppenstad 2014: € 2.500
8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet”  – Viering Alkmaar Ontzet op en rond 8 oktober: € 1.500
Stichting Kunstgetij – Concerten Vredeskerkje Bergen aan Zee in kader van ’Duinland’: € 1.500
MZV Lamoraal van Egmont –  Jubileumjaar 2014 110 jaar: € 1.000
Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland – Festival Karavaan: € 5.000
Stichting Breaking the Waves – Breaking the Waves festival 2014: € 2.500
Stichting Popeducatie Alkmaar – Popup: € 2.500
Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp – Midwinterfeest 2014: € 4.000
One More Voice – Aankoop van nieuwe muziek: € 500
Kranenburgh – Inspiratie: € 5.000
Stichting Woodlands – Foodlands / Woodlands Festival: € 5.000
SBSJazz – Jazztival ’14: € 2.000

TAQA Cultuurfonds honoreert 42 aanvragen

Het TAQA Cultuurfonds heeft 42 aanvragen gehonoreerd voor sponsoring van culturele activiteiten in 2013. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de concerten in de Witte Kerk in Heiloo.

Het TAQA Cultuurfonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateur kunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden door en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

De aanvragen voor een bijdrage in 2013 kwamen uit alle hoeken van het culturele spectrum. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert het bestuur van het TAQA Cultuurfonds over de toekenningen. Deze commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de lokale samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie helemaal overgenomen. Eind dit jaar kan opnieuw een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het jaar 2014.

De onderstaande projecten krijgen in 2013 een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds:

Toonkunst Alkmaar – Concert 1 juni 2013 € 2.000
Stedelijk Museum Alkmaar – Schilders van de Bergense School € 5.000
Woodlands Festival € 6.000
Stichting Feelgood – Feelgood Festival € 1.000
Heilooër Harmonieorkest Caecilia – Nieuwjaarsconcert € 1.000
Wandelvierdaagse – Straattheater € 3.000
Artiance – Theatervoorstelling Kerst bij de Ivanovs € 3.000
Podium onder de Toren – 8 voorstellingen € 1.000
Podium Victorie – Open Podium € 2.500
White Cube – Kunstboulevard 2013 € 1.000
Kunst10daagse Bergen – Poëzieproject € 5.000
Dorpskerk Grootschermer – Kunstexposities € 1.000
Festival FAC – Festival C “De Overlever” € 5.000
Heilooër Kamerorkest – Concert € 1.000
Muziekvereniging  “Lamoraal van Egmont” – Concertseizoen € 1.000
Kaeskoppenstad € 1.000
Bibliotheek Kennemerwaard – Project Neringen € 1.500
Element/productiehuis Siberische Bruiloft – BrugTheaterFestival € 2.000
8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” € 1.500
Operettegezelschap ODEON – Operette “Boccaccio” € 2.000
Oratoriumkoor Heiloo – Requiem van Mozart € 1.500
Culturele Projecten Alkmaar – Zomer in de Mare € 1.500
Oudheidkundige vereniging Het Schermereiland – 400 jaar raadhuis Graft € 3.000
St. Bruggen Zuideinde Grootschermer – De wipbrug € 2.000
Vrienden van de Beun – toneelstuk “Absinthe” € 1.000
Cultuurcompagnie Noord-Holland – Festival Karavaan € 7.500
St. Cultuurbevordering Witte kerk Heiloo – programmering € 5.000
Internationaal Schnitger Orgelconcours – Orgelfestival Holland € 2.500
Gulden Vlies Lindegracht Concerten – Lindegrachtconcerten € 5.000
NH-Pop Live € 1.500
Timeless Vocaal Alkmaar € 1.000
Artiance Centrum voor de Kunsten – Uitvoering Kleine Mattheus (passie) € 2.000
Holland Music Sessions en Festival – Concerten en Openbare Masterclasses € 2.500
Stichting Welzijn Heiloo – Kunstzesdaagse Heiloo € 5.000
Breaking the Waves festival € 2.500
Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria – Music 4 U jeugdmuziek workshops € 1.000
Het Zwarte Kerkje – Uurwerkproject € 1.000
Taptoe Alkmaar – Kinderworkshop € 2.000
St Bachcantate Bergen – Project Meester Bach € 1.500
Toneelvereniging Falkland Heiloo – Theater in de samenleving € 1.000
Hanswijckers – Musical Hairspray € 1.000
Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn – programmering € 2.500

TAQA Cultuurfonds honoreert 36 aanvragen

Het TAQA Cultuurfonds heeft 36 aanvragen voor sponsoring van culturele activiteiten in 2012 (deels) gehonoreerd. Het aantal aanvragen oversteeg ruimschoots de verwachtingen; in totaal zijn 62 aanvragen gedaan voor sponsoring van culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar, sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de Witte Kerk concerten in Heiloo.

Vorig jaar heeft TAQA de sponsoring geformaliseerd in het TAQA Cultuurfonds. Dit fonds sponsort culturele initiatieven in de regio Alkmaar. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-) professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de regio.

Het bestuur van het TAQA Cultuurfonds is over de toekenning van de aanvragen geadviseerd door een onafhankelijk adviescommissie. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke vertegenwoordigers uit de samenleving. Het bestuur heeft het advies van de commissie onverkort overgenomen.

De aanvragen kwamen uit verschillende culturele hoeken en hadden een breed karakter, met een lichte oververtegenwoordiging in de categorie ‘muziek’. Eind dit jaar kan er voor het jaar 2013 een financiële bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds aangevraagd worden.

De onderstaande projecten krijgen in 2012 een bijdrage uit het Cultuurfonds:

10e Jaargang Lindegrachtconcerten – 5000 euro
Taptoe Alkmaar Kinderworkshop – 2500 euro
Toonkunst Alkmaar Concert –  2500 euro
Historische Vereniging Oud Heiloo, herinrichting oudheidkamer – 1500 euro
Toneelvereniging Falkland, jeugdproductie – 2500 euro
SBS Jazz, Jazztival – 2500 euro
Stichting Bachcantate Bergen, project Meester Bach – 2000 euro
Musicalvereniging de Hanswijckers, musical ‘The Wizz’ – 1500 euro
Soli Deo Gloria Alkmaar, workshop voor kinderen – 1500 euro
Kunstzesdaagse Heiloo – 5000 euro
Molenstichting Alkmaar en Omstreken – 3000 euro
Grote Kerk, met de lens op Noord-Holland – 3000 euro
8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet – 3000 euro
Operettegezelschap ODEON Alkmaar – 2500 euro
Heilooër Harmonie Orkest – 1000 euro
Schermer Smartlappenkoor – 1500 euro
Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk Heiloo – 5000 euro
Midwinterfeest Graft-De Rijp – 2500 euro
Holland Music Sessions & Festival – 7500 euro
Stichting Schermer Molens, project ‘Oneindig Noord-Holland’ – 3000 euro
Toneelvereniging Kunst naar Kracht – 1000 euro
Stichting Culturele Projecten Alkmaar,  SKETCH – 2500 euro
Stichting Het Zwarte Kerkje, Schermer – 1500 euro
Podium onder de Toren, Schermer – 1500 euro
Stichting Culturele Projecten Alkmaar, ‘Mehmet de Veroveraar’ – 3000 euro
Bibliotheek Kennemerwaard, ‘Kasteel Middelburg’ – 1500 euro
Bibliotheek Kennemerwaard, ‘Op zoek naar Taalent!’ – 2500 euro
Stichting Festival FAC, project ‘Romeo en Julia/Liefde in de Stad’ – 5000 euro
NH-Pop Live Alkmaar – 2500 euro
Stedelijk Museum Alkmaar, eenmalig concert in Victorie-zaal – 2500 euro
WOODLANDS Festival, Bergen – 5000 euro
Stichting Vrienden van De Beun Heiloo, kindervoorstelling – 1000 euro
Muziekvereniging Lamoraal van Egmont – 1000 euro
Wandel4daagse Alkmaar Straattheater – 4000 euro
Jazz & Sail, Bergen – 3000 euro
400 jaar Beemster, workshop kindertheatervoorstelling – 4000 euro

TAQA Cultuurfonds honoreert 30 aanvragen

Het TAQA Cultuurfonds heeft 30 aanvragen voor sponsoring van culturele activiteiten (deels) gehonoreerd. Het aantal aanvragen oversteeg ruimschoots de verwachtingen, in totaal zijn 59 aanvragen gedaan voor sponsoring van culturele initiatieven in de regio Alkmaar.

Vanwege de verbondenheid van TAQA Energy met de regio Alkmaar, sponsort TAQA al jaren culturele activiteiten in de regio. Een bekende voorbeelden van sponsoring door TAQA zijn de Lindegrachtconcerten in Alkmaar en de Witte Kerk concerten in Heiloo .

Sinds kort heeft TAQA de sponsoring geformaliseerd in het TAQA Cultuurfonds. Dit fonds sponsort culturele initiatieven in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Het gaat om culturele uitingen die gedragen worden en gericht zijn op de lokale gemeenschap in de betreffende gemeenten.

Het bestuur van het TAQA Cultuurfonds is over de toekenning van de aanvragen geadviseerd door een onafhankelijk adviescommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke burgers uit de directe regio.

Het bestuur heeft het advies van de commissie onverkort overgenomen.

De aanvragen hadden grotendeels een breed karakter, maar er waren ook veel aanvragen in de categorie muziek.  Eind dit jaar is er opnieuw een mogelijkheid om aanvragen te doen voor een financiële bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds.

Gehonoreerde Aanvragen

Toonkunstkoor Alkmaar E.O. – € 2000

Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn, Project De Pinksterblom  –  € 5000

St. GuldenVlies Lindegrachtconcerten – € 2500

Kunstzesdaagse Heiloo –  € 5000

Stichting Culturele Projecten Alkmaar, Verhalen installatie ’Boom’ –  € 2500

SBSJazz, Jazztival – € 2500

Stichting Omroep Heiloo – Verbeteren culturele themaprogramma’s – € 2500

Stichting CFA, Big Band Festival Alkmaar – € 2500

Black Gospelchoir B.lief  –  € 1000

PW4DA, Straattheaterproject  – € 4000

Toneelvereniging Falkland – € 2000

Podium in de Polder, Nachtoogst – € 5000

Toneelvereniging Nut en Genoegen, Het Uitzicht – € 1500

St.Cultuurbevordering Witte Kerk Heiloo – € 5000

Musical Vereniging De Hanswijckers – € 1000

Stichting Trompetterkorps Alkmaar, Jubileumconcert – € 1000

Gondelvaartvereniging Koedijk – € 2500

Stichting Holland Music Sessions & Festival – € 7500

Oratoriumkoor Nieuw Leven – € 2000

stichting NH-Pop, NH-Pop Live 2011 – € 2000

Stichting Het Zwarte Kerkje – € 1500

Kunst10Daagse, 2 projecten – aanvraag ingetrokken

Reizend theaterfestival Karavaan – € 5000

WOODLANDS festival – € 5000

Tentoonstelling Alkmaar 1573 in de St Laurenskerk – € 5000

Festival Alkmaar Centraal – € 5000

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, Basiscursus archeologie ‘Weet waar je woont’ – € 3000

Stadsdichter Alkmaar en Alkmaars Dichtersgilde, project Oostsanen – € 1700

Stedelijk Museum Alkmaar, Tentoonstelling Prachtig Portret – € 5000

Heilooer Operette Vereniging (HOV) – € 4000

    Zingvaart


    Vier het Leven